Grantlar

Fundamental grantlar:

“Algebra va funktsional analiz” kafedrasida F-4-09 “Noassotsiativ algebralar tuzilish nazariyasi, Banax modullari va diskret dinamik sistemalar” (Rahbar: G'anixodjaev R.N.) fundamental grant;
“Geometriya” kafedrasida F4-04 “Qatlamali ko'pxilliklarning geometriyasi va topologiyasi” (Rahbar: Narmonov A.Ya. )fundamental grant;
“Differentsial tenglamalar” kafedrasida F-4-65 «Теория вырождающихся уравнений сингулярными коэффициент­ами со спектральным параметром» (Rahbar Saloxitdinov M.S.) fundamental grant, hamda YoF-4-01 «Исследование краевых задач для вырождающегося уравнения смешанного типа второго рода в различных двусвязных областях» yoshlar grant;
“Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” kafedrasida F4-01 “Taqsimotlar funktsional xarakteristikalarini baholash usullarini ishlab chiqish va statistik baholarning asimptotik xossalarini tadqiq qilish” (Rahbar: Abdushukurov A.A. )fundamental grant;
“Matematik fizika” kafedrasida F-4-02 “Differentsial operatorlarning spektral nazariyasi asosida matematik fizika va optimal boshqaruv masalalarini echishning yangi usullarini ishlab chiqish” (Rahbar: Qosimov Sh.G'.) fundamental grant;
“Informatika va tadbiqiy dasturlash” kafedrasida F-4-30 “Operator tip koeffitsientli differentsial – operator tenglamalari uchun ichki va chegaraviy masalalar” (Rahbar: Fayazov Q.S.) fundamental grant;
“Nazariy va tadbiqiy mexanika” kafedrasida F-4-29 «Noideal va shartli bog'lanishli boshqariluvchi mexanik sistemalar dinamikasi» (Rahbar: Korshunova N.A.) fundamental grant;
“Programmalash va tarmoq texnologiyalari” kafedrasida F-4-64 “Berilganlarni intellektual tahlilida ob'ektlarning umumlashgan baholarini va individual metrikalarini hisoblash usullarini yaratish va asoslash” (Rahbar: Ignatev N.A.) fundamental grant;
“Matemati analiz” kafedrasida F-4-31 «Теория плюрипотенциала и интегральные представления в многомерном анализе» (Rahbar Shoimqulov B.A.) fundamental grant;

Ilmiy tadqiqot dasturlari:

“Informatika va tadbiqiy dasturlash” kafedrasida ITD-5-10 «Kompyuternoe modelirovanie rasspredelyonnoy sistemы intellektualnogo obucheniya matematiki (Rahbar: Aripov M.M.);
Yopiq mavzu bo'yicha prof. Muzafarov X.A. rahbarligida 175 mln so'mlik grant loyihasi bajarilmoqda.

Yoshlar granti

“Differentsial tenglamalar” kafedrasida YoF-4-01 «Исследование краевых задач для вырождающегося уравнения сме­шанно типа второго рода в различных двусвязных областях» (Rahbar: Abdullaev O.)
“Informatika va tadbiqiy dasturlash” kafedrasida YoF-4-10 “Kolmogorov-Fisher tipidagi biologik populyatsiya sistemalarini sonli modellashtirish” (Rahbar: Sadullaeva Sh.A.)

Xalqaro grantlar

“Informatika va tadbiqiy dasturlash” kafedrasida Tempus 158918-TEMPUS-12009-1-AT-TEMPUS-JPCR CANDI: “Учебные компетенции и инфраструктура для e-Learning и переподготовки” (Rahbar: Aripov M.M.)
“Matematik analiz” kafedrasida Tempus 159161-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-SMGR «UNIQTOOL: Реализация инструментария и стратегии повышения качества работы на институциональном уровне» (Rahbar: Shoimqulov B.A.)