Katta ilmiy xodim-izlanuvchi

01.01.01 Matematik taxlil

01.01.02 – Differentsial tenglamalar

01.01.03 – Matematik fizika

01.01.04 – Geometriya va topologiya

01.01.05 – Extimollar nazariyasi va matematik statistika

01.01.06 – Matematik mantiq, algebra va sonlar nazariyasi

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi

05.13.18 – Matematik modellashtirishning nazariy asoslari