Konferensiyalar

2013 yil:

1. “Satistika va uning tadbiqlari” ilmiy-amaliy konferentsiyasi, Toshkent, 17-18 oktyabr 2013 yil.

2. “Актуалные вопросы комплексного анализа” ilmiy-amaliy konferentsiyasi, Toshkent, 19-21 sentyabr 2013 yil.

 

2012 yil:

1. “Statistika va uning tadbiqlari”, Toshkent, 17-18 oktyabr 2012 yil.

2. “Современные проблемы комплексного и функционального анализа”, Nukus, 11-12 may 2012 yil.

3. “Operator algebralar va turdosh muammolar”, Toshkent, 12-14 sentyabr 2012 yil.

4. “Актуальные проблемы математического анализа”, Urganch , 2012 noyabr 2012 yil.

5. “Amaliy matematika va informatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari – Al-Xorazmiy 2012”. Toshkent, 19-22 dekabr 2012 yil.