Statistika va uning tadbiqlari

2015 yil 16-17 oktabr kunlari "Statistika va uning tadbiqlari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiya materiallari 4ta seksiyaga bo'lingan bo'lib, jami 110ta ilmiy maqola topshirildi. Konferensiya materiallari nafaqat O'zbekiston, balki Rossiya, Polsha, Ukraina va Qozog'iston olimlarining ilmiy ishlarini ham o'z ichiga oladi. Tashkiliy qo'mita konferensiyaga ilmiy ishlarini taqdim etgan olim va mutaxassislarga o'z minnatdorchiligini bildiradi.